JA Znam
 

web  PANEL

Vaše mišljenje za nova rešenja!


Učestvujte u našim kratkim istraživanjima, podelite sa nama Vaše stavove i doprinesite stvaranju proizvoda i usluga po Vašoj meri a za saradnju ćete biti i nagrađeni.


Šta je web panel JaZnam?

Web panel JaZnam čini grupa ljudi koji učestvuju u online istraživanjima i tako osvajaju JaZnam bodove koje mogu unovčiti ili zameniti za nagradu. Popunjavanjem kratkih anketa učesnici izražavaju svoje mišljenje o proizvodima na tržištu, raznim reklamama, mobilnim paketima, o ambalaži itd.


Kako se učestvuje na web panelu JaZnam?

Član panela može biti svako fizičko lice sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Republici Srbiji koje je napunilo ili ima više od 15 godina. Na panelu JaZnam sva komunikacija se odvija putem elektronske pošte (e-mail) tako što na Vašu e-mail adresu dobijate pozive za anketu. Pozivi za ankete se šalju slučajno odabranim članovima web panela JaZnam čiji profil podaci odgovaraju zahtevima istraživanja koje se trenutno sprovodi.


Ukoliko želite da se prijavite to možete učiniti otvaranjem sledećeg linka:
POSTANI ČLAN


Nagradni sistem

Web panel JaZnam svoje članove nagrađuje JaZnam bodovima pri čemu vrednost jednog boda iznosi jedan dinar. JaZnam bodovi se dobijaju za svaku popunjenu online anketu, prilikom same prijave na panel kao i za učlanjenje prijatelja preko Vašeg regrutacijskog linka. Bodovi koje ćete dobiti za popunjavanje određene ankete zavise od dužine ankete, što će biti navedeno u pozivu za svaku anketu. Što više anketa popunite, više bodova osvajate! Kada sakupite određeni broj JaZnam bodova, možete ih unovčiti ili zameniti za vaučere (vrednosne bonove).


Zaštita podataka

Svi lični podaci člana i odgovori na pitanja u anketi su poverljivi i svi prikupljeni podaci obrađuju se anonimno. Ne bavimo se direktnim marketingom (prodajom), niti ćemo Vam slati neželjenu poštu (spam). Takođe, Vašu adresu elektronske pošte (e-mail) nećemo prosleđivati drugim osobama.

Vaše učestvovanje u svim online istraživanjima je dobrovoljno dok se naš poziv za učestvovanje upućen Vama temelji na Vašem prethodnom odobrenju i samim tim, imate pravo da se bilo kada odjavite sa panela.


Ukoliko želite da se prijavite otvorite sledeći link:
POSTANI ČLAN

Vaše mišljenje za nova rešenja!